Robbert

Brus

RoTaMi.com


Een archief maken met Outlook 2010

juni 24, 2011Robbert Brus0 Reacties

Wordt uw Outlook wat traag bij het opstarten? Dit kan komen doordat u teveel e-mail bewaart. Het maken van een archiefbestand kan een oplossing zijn. Maak wel een goede back-up van het archiefbestand, want hier komt al uw archiefmail in te staan. De berichten staan dus niet meer op de server of in Outlook zelf (tenzij u het archief later weer opent in Outlook).